αρχική σελίδα Zootechniaαρχική σελίδα HELEXPO | English  


ΕκθέτηςΠερίπτεραStandWeb site
Pissasfarm ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 06 www.pissasfarm.gr 
Pissasfarm ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 06a www.pissasfarm.gr 
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 47 www.agrek.gr 
ΑΙΓΑ ΦΥΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 24 www.gidaskopelou.gr  
ΑΙΓΑ ΦΥΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 24a www.gidaskopelou.gr  
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ B07 03 www.geneticidgroup.com 
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - ΑΚΙΤΑ, ΑΝΓΚΛΟΝΟΥΜΠΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 23  
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - ΑΚΙΤΑ, ΑΝΓΚΛΟΝΟΥΜΠΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 23a  
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - ΑΚΙΤΑ, ΑΝΓΚΛΟΝΟΥΜΠΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ 08  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Α.Π.Θ. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ A08 02  
ΝΑΚΟΦΑΡΜ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 01 ΙΣΟΓΕΙΟ 21 www.nakofarm.gr  

Επιστροφή 
© 2010 HELEXPO Α.Ε.
Εγνατία 154, 546 36, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ.: +30 2310 291 111, fax: +30 2310 256 827