Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
:: Κατάλογος Εκθεμάτων

Ελληνικός Οργανισµός ∆ιεθνών Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη - Τηλ. 2310 291 111, Fαχ. 2310 256 827 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: HELEXPO Palace Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής | Λεωφ. Κηφισίας 39, - 151 23 Μαρούσι, Τηλ. 210 6168888 Φαξ. 210 6168800powered by altab2x