ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19

 

Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19

 

       
  Γενικό πλαίσιο για την επανεκκίνηση της εκθεσιακής δραστηριότητας και των Β2Β εμπορικών γεγονότων, μετά τη διακοπή τους λόγω της πανδημίας του Covid-19   AIPC και UFI Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19   Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρησης του COVID-19