ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Μέλη Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.  
Δρ. Ποζρικίδης Κυριάκος Διευθύνων Σύμβουλος  
Λαζαρίδης Λάζαρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Εκπρόσωπος Μετόχου 
Μέγκλας Χρήστος  Μέλος Δ.Σ.  Εκπρόσωπος του Υπ.Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπ. Μακεδονίας Θράκης) 
Σταύρου Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Β.Ελλάδος 
Βούλης Γεδεών  Μέλος Δ.Σ. Οικονομικός Επόπτης Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ελλάδος 
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ  Μέλος Δ.Σ. Α' Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Ζορπίδης Μιχαήλ Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Αβραμόπουλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Χατζηβρέττας Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ. Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφ. Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 
Δρογαλάς Αθανάσιος  Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΘ Η ELEXPO