ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

    Είστε εδώ

    • Είστε εδώ:
    • Αρχική > Digital Marketing Conference Form

Digital Marketing Conference Form

Στοιχεία Συνέδρου


 

∆ίνω την συγκατάθεσή µου στην Εταιρία “ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ Α.Ε” (Εταιρία) να επεξεργάζεται ελεύθερα ή/και να κοινοποιεί τα προσωπικά µου δεδοµένα που καθιστώ γνωστά µε την παρούσα, για την προβολή µου σε όλα τα προϊόντα της Εταιρίας (υφιστάµενα ή µελλοντικά), για προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας ή συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µε αυτήν Εταιριών, για ενηµέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας ή συνεργαζοµένων µε αυτήν επιχειρήσεων και γενικά για εµπορικούς και διαφηµιστικούς σκοπούς.

 

Κόστος Συμμετοχής


Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%.

 

Τρόπος πληρωμής


Κατάθεση µε την ένδειξη ∆ΕΘ HELEXPO A.E. “DIGITAL MARKETING CONFERENCE” στην ALPHA BANK IBAN: GR7401407070707002320000394
* Είναι απαραίτητη η αποστολή µε e-mail ή fax αντιγράφου του εµβάσµατος µε αναγραφή του καταθέτη.