ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

    Είστε εδώ

    • Είστε εδώ:
    • Αρχική > Σε τροχιά κερδοφορίας εισήλθε η ΔΕΘ-Helexpo στη χρήση του 2013

Σε τροχιά κερδοφορίας εισήλθε η ΔΕΘ-Helexpo στη χρήση του 2013

Σε τροχιά κερδοφορίας εισήλθε η ΔΕΘ-Helexpo στη χρήση του 2013, γεγονός που δικαιώνει την επιλογή της ενοποίησης του εθνικού εκθεσιακού φορέα και επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή του πορεία.

Για του λόγου το αληθές η εταιρεία πέτυχε στην περσινή χρήση κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ύψους 18.500 ευρώ έναντι ζημιών 4 εκατ.ευρώ (αφαιρουμένων των μη λογιστικοποιημένων απαιτήσεων μεταξύ των δύο εταιρειών). Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΘ-Helexpo ανήλθε σε 9,5 εκατ.ευρώ από 7,8 εκατ.ευρώ το 2012 (σημειώνεται ότι η ενοποίηση έγινε στις 30/6 του 2012), ενώ η καθαρή της θέση το 2013 ήταν 243,4 εκατ.ευρώ. Η είσοδος σε τροχιά λειτουργικής κερδοφορίας αποδίδεται από τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του εθνικού εκθεσιακού φορέα, στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη μείωση των δαπανών κατά 2 εκατ.ευρώ περίπου.

Η εταιρεία κατάφερε να τακτοποιήσει τις εκκρεμείς υποθέσεις που την ταλάνιζαν και αφορούσαν υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Μάλιστα από τη στιγμή της ενοποίησης και έπειτα έχει καταβάλλει στο κράτος περισσότερα από 3 εκατ.ευρώ σε φόρους. 

Για την χρήση του 2014 η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo προβλέπει κερδοφορία και μετά φόρων τόκων και αποσβέσεων, εκτιμώντας πως θα συνεχίσει να βελτιώνει τη θέση της και να ακολουθεί θετική πορεία.

Η αλλαγή πορείας του εθνικού εκθεσιακού φορέα και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του, που επιτεύχθηκε μέσω της ενοποίησης των δύο εταιρειών, αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη του 2013, που δείχνουν μια ΔΕΘ-Helexpo ισχυρότερη και με ανανεωμένη δυναμική. Mε πυξίδα τη διεθνοποίηση, την ενίσχυση των κλαδικών εκθέσεων, την προοπτική συνεργασίας με διεθνή στρατηγικό εταίρο, αλλά και τη μεγέθυνση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας θα συνεχίσει να καταγράφει θετικά πρόσημα.