ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Μέλη Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.
Ποζρικίδης Κυριάκος Διευθύνων Σύμβουλος
Λαζαρίδης Λάζαρος Εκπρόσωπος Μετόχου
Αθανασούδης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος του Υπ.Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης
Δερμετζοπούλου Μαρία Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μήτρου Δημήτριος  Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης – Επιστημονικός Σύμβουλος Δημάρχου
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ (Μέλος) Α'Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Βούλης Γεδεών (Μέλος) Α' Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ελλάδος)
Ζορπίδης Μιχαήλ (Μέλος) Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Σταύρου Ιωάννης (Μέλος) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Φιλιππίδης Παντελεήμων Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Δρογαλάς Αθανάσιος (Μέλος) Εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Παπαδόπουλος Mάριος Β’ Αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης