ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Μέλη Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.  
Δρ. Ποζρικίδης Κυριάκος Διευθύνων Σύμβουλος  
Λαζαρίδης Λάζαρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Εκπρόσωπος Μετόχου 
Αθανασούδης Κων/νος   Μέλος Δ.Σ.  Εκπρόσωπος του Υπ. Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης
Γυφτόπουλος Αντώνιος  Μέλος Δ.Σ. Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γούλα Καλυψώ Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
Σταύρου Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Βούλης Γεδεών Μέλος Δ.Σ. Α' Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ. Α' Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ζορπίδης Μιχαήλ Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Φιλιππίδης Παντελεήμων Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Δρογαλάς Αθανάσιος  Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΘ-ΗELEXPO