ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

    Είστε εδώ

    • Είστε εδώ:
    • Αρχική > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Βελτιωμένο είναι το σύνολο των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΘ-HELEXPO κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς η εταιρεία αποκομίζει υπεραξίες και οφέλη ως αποτέλεσμα της ενοποίησης του εθνικού εκθεσιακού φορέα και των νέων αναπτυξιακών σχεδιασμών, οι οποίοι ήδη υλοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΘ-HELEXPO κατέγραψε διεύρυνση του κύκλου εργασιών της κατά 15,72% το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με πέρσι.

Η αύξηση του τζίρου συνοδεύεται και από βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο πλέον αναμένεται να επιτρέψει στην επιχείρηση να παρουσιάσει για το σύνολο του 2014 θετικά αποτελέσματα προ φόρων.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται πως θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, όπου πραγματοποιείται, τόσο η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου και μεγάλα κλαδικά εκθεσιακά γεγονότα, όπως η Philoxenia, όσο και το νέο θεματικό πάρκο της ΔΕΘ-HELEXPO, το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προβλεπόμενη επίτευξη κερδοφορίας προ φόρων το 2014, η οποία θα έρθει να προστεθεί στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 18.500 Ευρώ του 2013, επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τηρουμένων των οικονομικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες είχαν προκύψει, λόγω της ενοποίησης.

Ωστόσο, η διαδικασία εξορθολογισμού της λειτουργίας της ΔΕΘ-HELEXPO, σε συνδυασμό με το νέο μείγμα εκθέσεων και εκδηλώσεων, την λειτουργία θεματικών πάρκων, την επέκταση στην εκθεσιακή αγορά των Αθηνών, καθώς και με την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των παγίων της εταιρείας, οδηγεί τον εθνικό εκθεσιακό φορέα σε δυναμική ανάπτυξη, διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του και επακόλουθη αύξηση των οικονομικών μεγεθών.