Πρόγραμμα Συνεδρίου


ΘΕΜΑ: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ: 
ΙΣΧΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε.Α.Φ.Φ.Ε. email: info@eaffe.org - Στέλλα Γκουδίνογλου ΕΝΩΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ