ΣΚΟΠΟΣ του HERBAL CONGRESS


  • Να προβληθούν τα ελληνικά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, τα άνθη  και οι καρποί
  • Να τονιστεί η σπουδαιότητα της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών
  • Να απαντηθούν ερωτήματα και να γίνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ παραγωγών  & λοιπών επιχειρηματικών φορέων του κλάδου
  • Να ευαισθητοποιηθούν οι ασχολούμενοι με τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των ελληνικών  αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, ανθέων, καρπών και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας
  • Να αναπτυχθούν συνέργειες και συνεργασίες  Να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα συνεργασίας και συνέργειας της περιφέρειας  με τους παραγωγικούς φορείς