Γούσιος

Αναστάσιος Γούσιος


Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στη Γερμανία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Μαθηματικών με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και Τηλεόραση, τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού.

Από το 1981 ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα συμμετέχοντας σε δημιουργικό γραφείο επικοινωνίας. Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ίδρυσε, το 1985, την επιχείρηση Alpha Marketing στη Θεσσαλονίκη. Το 2006 μεταφέρεται η έδρα της επιχείρησης στη Λάρισα και το 2009 ξεκινούν οι δραστηριότητες συστηματικά και στην Αθήνα.

Συμμετέχει ως σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σε σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ειμ) της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (ΕΕΔΕΚΕ).