Γιαννόπουλος

Αντώνης Γιαννόπουλος
 
Ο Δρ. Αντώνης Γιαννόπουλος είναι Υπεύθυνος Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων στο BCA [www.bca.gr], διδάσκει Τουριστικό Μάρκετινγκ (adjunct lecturer) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [www.aueb.gr] και είναι ιδρυτής και εκδότης του the voyager voice [www.thevoyagervoice.com]. 
 
Με ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία μάρκετινγκ και επικοινωνίας, εξειδικεύεται στην επιστημονική εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή του μάρκετινγκ στις υπηρεσίες φιλοξενίας και τουρισμού. Είναι κάτοχος PhD Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εκτεταμένη έρευνα στην τουριστική αγορά, με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ, ενώσεων και φορέων. Εργάστηκε ως Marketing & Communication Manager στο Corallia και ως εμπειρογνώμονας σε επιτροπές αξιολόγησης έργων. 
 
Ως σύμβουλος τουρισμού έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας στο πεδίο διαχείρισης προορισμών, ποιότητας υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, ικανοποίησης πελατών και στατιστικής παρακολούθησης του κλάδου. Έχει επίσης δημοσιεύσει ταξιδιωτικά άρθρα και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ως ξένος ανταποκριτής. 
 
Διαθέτει ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά στις θεματικές μάρκετινγκ προορισμών, προσανατολισμού στην αγορά, εσωτερικού μάρκετινγκ και πολιτιστικής διπλωματίας. Διετέλεσε εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υποψηφίων Διδακτόρων-Νέων Ερευνητών και μέλος ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Συμμετείχε επίσης σε δράσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.