Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
 
Μαρία Συλλοπούλου 
Υπεύθυνη Οργάνωσης Συνεδρίου
Tμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
Yπεύθυνη έκδοσης περιοδικού EXPOSED 
 
Τ. 2310 291231
K. 6979 331046
 
ΔΕΘ  ΗELEXPO AE 
Εγνατία  154 
Θεσσαλονίκη 546 36