Μιχαηλίδης

Γιάννης Μιχαηλίδης


Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι διευθυντής της εταιρείας Ηospitality & Tourism Consulting που ιδρύθηκε το 2000 και εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και προβολή τουριστικών προορισμών (tourism & destination marketing and management). Διαθέτει πάνω από 24 χρόνια εμπειρία στην διεθνή τουριστική βιομηχανία με σπουδές σε Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική (MBA in tourism marketing, University of San Francisco, California). Μερικοί από τους πιο σημαντικούς τομείς ενασχόλησης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή του destination brand, η ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων (tourism award 2015), τουριστικά clusters και συνέργειες, αξιολόγηση προορισμών για τουριστικές επενδύσεις κτλ.