Με τη λήξη του συνεδρίου να μεταφορτωθούν όλες οι παρουσιάσεις και τα πρακτικά.

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!