Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης.