Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: “The Western Greece Collection. Inspirations”


Η φράση “The Western Greece Collection. Inspirations” είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας, που αναδεικνύει τους προορισμούς ως μια συλλογή έργων τέχνης με τίτλο Inspirations. Η μοναδική αυτή συλλογή αποτελείται από μοναδικές στιγμές και εμπειρίες που παρουσιάζονται στον επισκέπτη με ιδιαίτερο τρόπο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει μια πολυδιάστατη ποικιλία φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αλλά και παραγωγικών δραστηριοτήτων (ενδεικτικά, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, τόπος περίπου του 48% των λιμνοθαλασσών και παραλίμνιων περιοχών στην Ελλάδα, παράγει περίπου το 12,5% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ σε τσιπούρα και λαβράκι, κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 272 ευρωπαϊκών περιφερειών όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και την 26η θέση σχετικά με τις υπηρεσίες, διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή με 2 λιμάνια κρουαζιέρας, το Κατάκολο και την Πάτρα, 11 περιοχές Ramsar και προστατευόμενες περιοχές, κ.λπ.).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πληθυσμό 680 χιλιάδων κατοίκων (6,3% του εθνικού πληθυσμού). Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας συμβάλλει με περίπου 7,5% επί του περιφερειακού ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας συμβάλλει με 17% και ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος με περισσότερο από 75% του περιφερειακού ΑΕΠ.

Η συνολική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, εκφραζόμενη από το πολιτικό όραμα 2011-2019, είναι η επίτευξη μιας αυτο- τροφοδοτούμενης, εξωστρεφούς, βιώσιμης ανασυγκρότησης της περιοχής η οποία επικεντρώνεται στην παγκόσμια ταυτότητα της περιοχής, τις ανθρωπιστικές αξίες και το περιβάλλον.