Έφη Καλαμπουκίδου


Διπλωματούχος ξεναγός της Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (FEG)

Γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται σε όλη την Ελλάδα ως διπλωματούχος ξεναγός στα αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά, από το 1988, μετά την αποφοίτησή της από την Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού.

Έχει εμπειρία 30 χρόνων σε πολυήμερες και μονοήμερες ξεναγήσεις οργανωμένων γκρουπ από όλον τον κόσμο, πριβέ επισκεπτών, θρησκευτικών ομάδων, ατόμων με αναπηρία, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, εξειδικευμένων αρχαιολογικών και ιστορικών θεματικών τουρ, κρουαζιέρας, συνεδρίων και incentives, καθώς και σε εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων και ανωτάτων ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ξεναγών της Ευρωπαϊκής (FEG) και της Παγκόσμιας (WFTGA) Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών και τα τελευταία χρόνια έχει μετεκπαιδεύσει επαγγελματίες ξεναγούς στην Ελλάδα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε θέματα τεχνικής ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και ξενάγησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ συμμετείχε στη δημιουργία του προγράμματος ξενάγησης σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες με τον τίτλο «T-GUIDE» της Ε.Ε. για το οποίο πιστοποιήθηκε ως εκπαιδεύτρια το 2016.

Διατέλεσε από το 2000-2018 Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ). Το 2005-2008 εργάστηκε με την ευρωπαϊκή ομάδας εργασίας, εκ μέρους της Ελλάδας (EΛΟΤ), για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για την ελάχιστη εκπαίδευση του ξεναγού στην Ευρώπη.