Χώρος


Η αίθουσα Α του συνεδριακού κέντρου  «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» βρίσκεται στον 2ο όροφο του Περ. 8.