Στέλλα Ι. Τσαρτσαρά


Γεροντολόγος, Σύμβουλος Ασημένιου Τουρισμού, Branding & Marketing του Τόπου

Η Στέλλα Τσαρτσαρά είναι Γεροντολόγος και Χωροτάκτης, με σταδιοδρομία στον Σχεδιασμό Πολιτικής και Ανάπτυξης. Εργάστηκε στην - και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αναπτυξιακά έργα ως κυβερνητικός σύμβουλος και ειδικός σχεδιασμού σε περισσότερες από 40 κυβερνήσεις της ΕΕ και των χωρών εκτός ΕΕ, για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη στους τομείς της Φροντίδας, του Τουρισμού, της Υγείας και του Ασημένιου Τουρισμού, της Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης, των ΣΔΙΤ και στην Καινοτόμο Χρηματοδότηση με εξειδίκευση στις Επενδύσεις Αντικτύπου (Impact Investing). Εστιάζει στα θέματα της Γήρανσης, την Ασημένια Οικονομία, τα Μοντέλα καινοτόμου Χρηματοδότησης και Προμηθειών Μακροχρόνιας Φροντίδας, την Έξυπνη Εξειδίκευση και τον ΑσημένιοΤουρισμό.

Η Στέλλα, εξειδικεύεται ως enabler πειραματικών έργων που βασίζονται σε τοπικούς πόρους Ασημένιου Τουρισμού και συνδυασμό πόρων χρηματοδότησης, εισάγοντας τεχνικές εδαφικής ανάπτυξης και Branding αποκαλύπτοντας, ενεργοποιώντας και προωθώντας τους τοπικούς τουριστικούς πόρους στις υπαίθριες περιοχές, με στόχο τη δημιουργία εισοδήματος και απόδοσης επένδυσης στους ιδιοκτήτες των πόρων αυτών, ειδικά στον Τουρισμό Υγείας και τον Θερμαλισμό.

Εισήγαγε για πρώτη φορά τον Γηριατρικό Τουρισμό με άρθρο της στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό the International Journal of Tourism Research τον Σεπτέμβριο 2018.