Δρ Anna Stróż-Pawłowska


Διδάκτορας φιλοσοφίας, Μουσειολόγος, Διευθύντρια του Πολωνικού Μουσείου, The Ulma Family Museum in Markowa


Είναι διδάκτορας φιλοσοφίας στην Ιστορία της Τέχνης και Μουσειολόγος. Διευθύνει το πολωνικό μουσείο για τη διάσωση των Εβραίων «The Ulma Family Museum» στην Markowa.

Επίσης είναι δημιουργός μιας δραστηριότητας του μουσείου και συγγραφέας πολυάριθμων πρωτοβουλιών που μνημονεύουν την οικογένεια του Ulma από την Markowa όπως και άλλων πολωνικών ενάρετων Πολωνών.