Χρήστος Ν. Τσιρώνης


Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ.


Ο Χρήστος Ν. Τσιρώνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνιολογία του Τουρισμού και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού.

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας του Πολιτισμού και της Θρησκείας, Γ. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, του ΑΠΘ. και μέλος ΔΣ του Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη. 

Συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και είναι επιστημονικά υπεύθυνος προγράμματος για τον σχεδιασμό θρησκευτικών τουριστικών διαδρομών. Διετέλεσε CHS-CCS, Harvard University Fellow, 2018-19.