Δρ. Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος


Διευθυντής Έρευνας,Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ «Δ»)


Ο Δρ. Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος (BS '78 ΕΜΠ Ελλάδα, MS '81 & '83 PhD SUNYAB ΗΠΑ) είναι Διευθυντής Έρευνας και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ «Δ»). Επίσης έχει εκλεγεί και διατελέσει δύο φορές Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Έχει διατελέσει καθηγητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Πανεπιστήμια Penn State και Southern Illinois. Ιδρυτής της Intelnet Inc. στις ΗΠΑ, της πρώτη εταιρίας στις ΗΠΑ που προσέφερε ολοκληρωμένες βιομετρικές λύσεις για έλεγχο ταυτότητας και χρονο-παρακολούθηση στη βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις διεθνώς.

O ίδιος πιστώνεται με πάνω από 250 δημοσιεύσεις, πάνω από 2800 αναφορές, και τη US Patent No. 5,978,495 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έχει διατελέσει κύριος σύμβουλος στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για το Πρόγραμμα Σύντηξης Δεδομένων για την ανίχνευση ιπτάμενων στόχων και σύμβουλος για την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε πάνω από 47 ερευνητικά έργα, συνολικού ύψους χρηματοδότησης άνω των 124 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των FP7 εμβληματικών έργων OptiTrans και PERSEUS. Η θεωρία της Γενικευμένης Επεξεργασίας Ένδειξης ((GEP: Generalized Evidence Processing theory) που εισήγαγε το 1992 αναφέρεται στα πλέον πρόσφατα βιβλία για Data Fusion σαν μια από τις πλέον υποσχόμενες θεωρίες σύντηξης δεδομένων ενώ η θεωρία του για την Σύντηξη Δεδομένων από αισθητήρες ως μία από τις θεμελιώδεις θεωρίες σε δίκτυα αισθητήρων από το NIST (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας, Ομάδα Τεχνολογιών Ασύρματης Επικοινωνίας, http://w3.antd.nist.gov/wctg/smartsensors/sensornetworks.html).

Πρόσφατα ίδρυσε την ClaRET IKY, μία spin-off εταιρία από το ΕΚΕΦΕ «Δ» με στόχο τη μετάβαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από TRL7 σε TRL9 και την αξιοποίησή τους ως εμπορικών προϊόντων.