Γιάννης Κωνσταντινίδης


Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Πολιτικός Αναλυτής


Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Συμπεριφοράς και Μεθοδολογίας Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Essex, Βρετανία. Σπούδασε ακόμα Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ποσοτικές Μεθόδους στο Πανεπιστήμιο του Essex, Βρετανία. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Επιλέγοντας: η κοινή γνώμη και τα κόμματα στην Ελλάδα και στον κόσμο, 2015-2017», έχει επιμεληθεί την έκδοση δύο συλλογικών τόμων και δύο μεταφράσεων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων του αντικειμένου του στην ελληνική γλώσσα.

Έχει επίσης συγγράψει 30 άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις. Από το 2012 έως το 2015, συντόνισε ένα τριετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστημονικό έργο δι-ιδρυματικού χαρακτήρα συνολικού προϋπολογισμού 400.000€ με θέμα τη μέτρηση του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα και συμμετείχε ως μέλος της Κύριας Ερευνητικής Ομάδας σε τέσσερα ακόμα επιστημονικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 εκατομμυρίων €, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι ιδρυτικό μέλος και συντονιστής του Δικτύου Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης και των Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Από το 2010 έως τον Μάιο του 2015, διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2018, διεύθυνε την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης και επικοινωνίας Prorata. Τον Ιούνιο του 2019 τοποθετήθηκε Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Πολιτικής Σκέψης «Π2 – Πρόοδος στην Πράξη».