Σούλα Πρωτοψάλτη


Μουσειολόγος - Μουσειοπαιδαγωγός


Η Σούλα Πρωτοψάλτη είναι μουσειολόγος/μουσειοπαιδαγωγός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων καθώς και στην Ιστορία & τον Πολιτισμό Ανατολικής - Ν.Α Ευρώπης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον ρόλο της Τέχνης στην Ιστορία, την εκπαίδευση, την δημόσια σφαίρα, τη μνήμη.

Τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η Θεσσαλονίκη Θυμάται” που αφορά στις επισκέψεις μαθητών όλων των βαθμίδων στα στρατιωτικά κοιμητήρια της Θεσσαλονίκης, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρθρογραφήσει στο αγγλικό περιοδικό “ New Mosquito” που εκδίδει ο οργανισμός The Salonika Campaign Society, που έχει ιδρυθεί από βετεράνους στρατιωτικούς του Μακεδονικού Μετώπου. Με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχε και στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Ανάλογη συμμετοχή είχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο που οργάνωσε η 1η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα την τοπική ιστορία της πόλης του Κιλκίς, με εισήγηση που αφορούσε στην αξιοποίηση των κοιμητηριακών διαδρομών της περιοχής.

Είναι μέλος της ένωσης The guild of the Battlefield guides, αγγλικής ένωσης που δραστηριοποιείται στις κοιμητηριακές διαδρομές καθώς και στις ξεναγήσεις σε πεδία μαχών. Κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στο Tourism Management.

Έχει συνεργαστεί ως υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.