Βλάσης Βλασίδης


Αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας (2019 κ.ε.) στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ο Βλάσης Βλασίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας (2019 κ.ε.) στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ, στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ και τοπικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Έχει διατελέσει επικεφαλής Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (1995-2003) και στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης (2001-2003).

Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών σε πολλούς φορείς της Θεσσαλονίκης και σε επιστημονικά περιοδικά εντός και εκτός Ελλάδος. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, τα θέματα διαχείρισης της ιστορικής μνήμης και το Μακεδονικό Ζήτημα.