Αργυρώ Μπαράτα


Ιδιοκτήτρια Handpicked Cultural & Creative Projects / Συντονίστρια του δικτύου συνεργασίας, Συμμαχία για τον Πολιτισμό της Θεσσαλονίκης


Η Αργυρώ έχει μια εκτεταμένη εμπειρία 20 ετών στο σχεδιασμό εμπειριών με πολιτιστικό πρόσημο για πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικούς προορισμούς και στην επιμέλεια διοργανώσεων για σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ και διεθνείς οργανισμούς.

Μέχρι πρόσφατα, επιμελήθηκε το Reworks Agora, ένα διεθνές φόρουμ που προβάλλει τη μελλοντική ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών και το Unlearning Talks, μια σειρά 10 διαδικτυακών εκπομπών με συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της κοινωνικοπολιτισμικής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπη.

Ως εκπαιδεύτρια, ανέπτυξε το πρόγραμμα της Ακαδημίας Πολιτιστικής Διαχείρισης Θεσσαλονίκης, ένα πρόγραμμα του Goethe Institut για πολιτιστικούς διαχειριστές με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών στον πολιτιστικό τομέα και τη προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής με τις χώρες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε 2 προγράμματα που παρουσιάστηκαν στα American Tech Labs σε τέσσερις Δημοτικές Βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, το Active Communities Tools και το CrowdfundABLE.

Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη με συμμετοχικές πρακτικές την κινητοποίησε για να στήσει το FEAST Greece, μια πλατφόρμα offline crowdfunding που βοηθά δημιουργικές ιδέες να γίνουν πράξη και να συμμετέχει ως υπεύθυνη δικτύων και επικοινωνίας της ομάδας εργασίας του προγράμματος Resilient Thessaloniki, Pioneered by the Rockefeller Foundation του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος των δικτύων Culture for Change, Bosch Alumni Network και CitizensLab, ενώ αυτήν την περίοδο συντονίζει τη Συμμαχία για τον Πολιτισμό Θεσσαλονίκης, ένα άτυπο δίκτυο, αποτελούμενο από 50 οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μέσω του πολιτισμού.