Χρήστος Ν. Τσιρώνης


Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Ο Χρήστος Ν. Τσιρώνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνιολογία του Τουρισμού και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού.

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού, Γ. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, του Α.Π.Θ. και μέλος ΔΣ του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη».

Συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και είναι επιστημονικά υπεύθυνος προγράμματος για τον σχεδιασμό θρησκευτικών τουριστικών διαδρομών. Διετέλεσε CHS-CCS, Harvard University Fellow, 2018-19. Οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά περιλαμβάνουν μελέτες στα πεδία: Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Πολιτιστικός, Θρησκευτικός και Πολυμορφικός Τουρισμός, Κοινωνικά Προβλήματα, Θεολογία και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ηθικές παράμετροι των σύγχρονων εξελίξεων κ.α.