Δημήτριος Ι. Δημητρίου


Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ


Ο Δημήτριος Δημητρίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), όπου παρέχει μαθήματα προπτυχιακών μαθημάτων (Οικονομική των Μεταφορών και Υποδομών, Θεωρία Αποφάσεων, Διαχείριση Κινδύνων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων) και των μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΘ στα προγράμματα του ΜΒΑ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας στο τμήμα Ιατρικής, όπου παραδίδει μαθήματα σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και μάνατζμεντ υποδομών των επιχειρήσεων/οργανισμών υγείας. Επιπρόσθετα, παρέχει τα μαθήματα Συστήματα Αξιολόγησης Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξόρυξη και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων του ΑΠΘ, όπου το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει στο πρόγραμμα. Για αρκετά χρόνια είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, όπου συμμετέχει στο αγγλόφωνο πρόγραμμα MBA (MBA61: management, human resources, marketing and strategic planning).

Η ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε διεθνείς φορείς (UNECE, OECD, etc), καθώς και σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές δράσεις (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ), ενώ έχει συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητας του. Έχει συμμετοχή σε πάνω από 22 ερευνητικά έργα, ενώ δημοσιεύσει πάνω από 250 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια, ειδικευμένες ημερίδες και επιστημονικές δράσεις, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια και τη διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις διοίκησης-μάνατζμεντ καθώς και θέσεις ευθύνης σε ειδικά projects όπως και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη υποδομών και επενδύσεων. Έχει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία σε θέματα βιώσιμων και αειφόρων επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, ενώ έχει συμβάλει σε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κεντρικούς φορείς διοίκησης και διαχείρισης. Έχει συμμετάσχει σε διεθνής επιτροπές εμπειρογνωμόνων και επιστημονικές δράσεις σε διεθνείς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς ενώ είναι μέλος και έχει εκλεγεί στα ΔΣ σε σχετικές επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις. Το 2021 του απονεμήθηκε το βραβείο Πολύτιμης Προσφοράς και Συνεισφοράς στην αειφόρο επιχειρηματικότητα από το επιμελητήριο Έβρου, ενώ το 2018 του απονεμήθηκε το Professional Achievement Award in Greece από το British Council στα πλαίσιο του θεσμού Study UK Alumni awards.

Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Διεθνούς Δικτύου Ειδικών (experts) για Αειφόρες και Περιβαλλοντικά Φιλικές Επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα: VIP4Ride (Valuable Investment Projects For Reasonable Infrastructure Development, https://vip4ride.com/ ).


Web: https://econ.duth.gr/author/ddimitri/