Δημοσθένης Μπρούσαλης


Brand Strategist, Σύμβουλος Βranding και Επικοινωνίας, Γενικός Διευθυντής DASC Branding


Σκέφτεται με εικόνες, μαγεύεται με τα παραμύθια και εμπνέεται από αυθεντικές εμπειρίες. Δημιουργεί συνεχώς επιτυχημένα brands από το 1983.

Ορκίζεται ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι ο κόσμος όλος. Ότι ο τουρισμός, τα εξαιρετικά μας τρόφιμα και η αυθεντική ελληνική κουζίνα, είναι οι μόνες μας ελπίδες, αρκεί να τα βάλουμε να δουλέψουν σωστά, μαζί. Έτσι, η εξειδίκευσή του εκεί ακριβώς, ήταν μονόδρομος.

Φανατικός της προσέγγισης “people-to-people” στις μελέτες branding, εφαρμόζει τις αρχές της συνδημιουργίας (“Co-creation”) με την συνεργασία πολλών (“Crowdsourcing”), και των ενεργειών που ξεκινούν από τη βάση (“From the bottom-up”).

Όταν δεν κάνει branding, μιλάει σε συνέδρια και ημερίδες και εκπαιδεύει επαγγελματίες στα θέματα που εξειδικεύεται.

Οδηγείται από την φράση που εισηγήθηκε πριν μερικά χρόνια: “if we plan, we, can!”.