Τηλέμαχος Στυλιανός


Group Project Director, Fais Group


Αναγνωρισμένος επαγγελματίας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό τομέα λιανικής και ακινήτων. Πάντα με στόχο τα απτά αποτελέσματα, χρησιμοποιεί πολυεπίπεδη σκέψη και συμπράττει αβίαστα με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, αναγνωρίζοντας τα επί μέρους ταλέντα του κάθε μέλους της ομάδας και αξιοποιώντας τα για την πλήρωση ατομικών, ομαδικών και εταιρικών στόχων. 

Με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίτευξη εταιρικών στόχων τζίρου και πωλήσεων, χτίζει ισχυρές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους και δημιουργεί αποτελεσματικά και κερδοφόρα πλαίσια συνεργασίας που οδηγούν σε αύξηση πωλήσεων προς όφελος όλων των μερών. Στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι προβλέψεις, διαχείριση έργου, διαχείριση εταιρικών σχέσεων, στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση εμπορικών πρωτοβουλιών.