Σχετικά με το συνέδριο


Ο ελληνικός τουρισμός, παρά τη σχετικά αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ετών, χρειάζεται να διεισδύσει σε ακόμα περισσότερες διεθνείς αγορές, ώστε αφενός μεν να αναπτυχθεί περισσότερο, αφετέρου δε να μειώσει την εξάρτηση από τις παραδοσιακές χώρες άντλησης πελατείας. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη διαχρονική πρόκληση για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού.

Για τους παραπάνω λόγους, η αγορά της Ασίας θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ως μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα, άρα στον άμεσο σχεδιασμό ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο της PHILOXENIA αναπτύσσεται σε 3 θεματικές ενότητες και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτή η νέα αγορά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ I
Η ανάπτυξη και οι τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ασία
Θα παρουσιάσει την ανάπτυξη και τις τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ασία, μαζί με τα μεγέθη και τους παράγοντες που επηρεάζουν-διαμορφώνουν τη δυναμική του ασιατικού τουρισμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ II
Συνδεσιμότητα και ταξιδιωτικές διευκολύνσεις
Θα συζητηθούν θέματα της συνδεσιμότητας μεταξύ ασιατικών και ευρωπαϊκών πόλεων γενικά, καθώς και της Ελλάδος ειδικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα των θεωρήσεων visa.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ III
Προσεγγίζοντας τον Ασιάτη ταξιδιώτη
Θα αναφερθούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ στην προσπάθεια προσέγγισης-προσέλκυσης του Ασιάτη ταξιδιώτη.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πόσο έτοιμος είναι ο Ελληνικός Τουρισμός και τι πρέπει να γίνει άμεσα;
Αφού ληφθούν υπόψη τα κύρια σημεία των τριών πρώτων ενοτήτων, θα συζητηθεί κατά πόσον ο ελληνικός τουρισμός είναι έτοιμος για την ασιατική αγορά και ποια θα πρέπει να είναι τα αμέσως επόμενα βήματα.

Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι από: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Υπουργείο Τουρισμού και Εξωτερικών της Ελλάδος, Υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας, Athens International Airport, Qatar Airways, Global Tourism Economy Forum-Macau, IVY Alliance, Fraport Greece, European Travel Commission, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς - COSCO και από φορείς του ελληνικού τουρισμού.

Σύμβουλος οργάνωσης του Συνεδρίου είναι η εταιρεία tourism generis.