Ματούλα Σκαλτσά - Πάνος Τζώνος


     
 
     
Ματούλα Σκαλτσά,
Ιστορικός της Τέχνης-Μουσειολόγος, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού
  Πάνος Τζώνος
Αρχιτέκτων, Καθηγητής Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού

Οι Ματούλα Σκαλτσά και ο Πάνος Τζώνος συνεργάζονται στην διαχείριση του πολιτισμού σε επίπεδο διδασκαλίας και πράξης. Εισήγαγαν το αντικείμενο της μουσειολογίας στην Ελλάδα και έχουν μελετήσει και υλοποιήσει μουσεία και μουσειακές εκθέσεις μόνιμων συλλογών σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ανάδειξη χώρων μνημείων. ‘Εργα τους έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ‘Εχουν συγγράψει βιβλία, μεταξύ άλλων και για την μουσειολογία και την διαχείριση πολιτισμού. ‘Εχουν διδάξει εκτεταμένα σε πανεπιστημιακά Δια Βίου προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης στην διαχείριση του πολιτισμού, στην πολιτιστική εκπαίδευση, στον εκθεσιακό σχεδιασμό, στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα, στον ξεναγικό και στον πολιτιστικό τουρισμό.