Θεοδώρα Ι. Ρήγα


Είναι Διευθύντρια του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, το οποίο εκπροσωπεί στην Εθνική Επιτροπή Κρουαζιέρας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MEDCRUISE, Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου.

Γεννήθηκε το 1973 και κατέχει πτυχίο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων και επικοινωνίας. Διετέλεσε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ναυτιλιακής εταιρείας, σύμβουλος διοίκησης σε θέματα Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας στην μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα με ευθύνη για την επικοινωνία της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας.

Η κα Ρήγα διαθέτει πιστοποίηση στη Διαχείριση Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Υπουργείου Οικονομικών και είναι Πιστοποιημένη Δικαστικός Πραγματογνώμονας σε οικονομικά και ναυτιλιακά θέματα εταιρειών.