BEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

BEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη ΘεσσαλονίκηBEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη ΘεσσαλονίκηBEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη ΘεσσαλονίκηBEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη ΘεσσαλονίκηBEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη
BEYOND 2022: Τα τεχνολογικά προϊόντα και οι κορυφαίες τάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη
  • Περισσότεροι από 11.000 επισκέπτες προσήλθαν στην έκθεση τεχνολογίας & καινοτομίας, εκ των οποίων το 15% ήταν από το εξωτερικό
  • Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 50 ώρες παράλληλων εκδηλώσεων όπου 400 Έλληνες και 50 ξένοι ομιλητές συζήτησαν τις τεχνολογικές τάσεις του μέλλοντος και παρουσίασαν καινοτόμες προτάσεις
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, οι αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία μέσω της τεχνολογίας, οι εφαρμογές για τις έξυπνες πόλεις και η ενίσχυση της καινοτομίας κέρδισαν τους θεατές
  • Εντός του πλαισίου της BEYOND πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 5.000 B2B συναντήσεις
  • Συμμετείχαν πάνω από 300 εκθέτες και τουλάχιστον 100 νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Παρουσιάστηκε αναλυτικά η έκθεση Foresight για την Ελλάδα του 2035

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 – Πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας με ισχυρή παρουσία, φιλόδοξες νεο-φυείς επιχειρήσεις από 40 χώρες, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις και ομιλίες σε 5 παράλληλες σκηνές, συνέθεσαν τη φετινή διοργάνωση της έκθεσης BEYOND, καταδεικνύο-ντας την αυξανόμενη δυναμική της που βάζει τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη της καινοτομίας.

H BEYOND αποκτά διεθνείς διαστάσεις και εξελίσσεται σε κέντρο για κλείσιμο συμφωνιών συνεργασίας, παρουσίασης καινοτόμων προϊόντων και ανάδειξης ταλέντων: Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 5.000 B2B συναντήσεις.

Την έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας εγκαινίασε παρουσία πλήθους κόσμου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περίπτερο «12», όπου βρισκόταν και η κεντρική σκηνή του διήμερου συνεδρίου της BEYOND. Σε αυτή, διοργανώθηκαν συζητήσεις και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το blockchain, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το 6G, το FinTech, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τα NFTs, τα BIG DATA, την ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, τις έξυπνες πόλεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες βάσει των τεσσάρων σεναρίων (αγκυ-ροβολημένη κιβωτός, κατάφυτος φάρος, κλυδωνιζόμενη σχεδία και ομιχλώδες οχυρό) που περιγράφονται στην έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight) για το μέλλον του περι-βάλλοντος καινοτομίας στην Ελλάδα έως το 2035.

Στις θεματικές συζητήσεις αναλύθηκαν μεταξύ άλλων ο ρόλος που θα παίξουν τα NFTs (non-fungible

tokens) στην πορεία της ψηφιακής οικονομίας προς μια αποκεντρωμένη και διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών και περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της μετάβασης από τη σημερινή μορφή ψηφιακών συναλλαγών του Web 2 στη μελλοντική πραγματικότητα που διαμορφώνει το Web 3. Ακόμη, αναφέρθηκε ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων επεκτείνεται και υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μέλλον των τραπεζικών συναλλαγών. Μεταξύ άλλων, σημειώθηκε ότι η ανοικτή τραπεζική (open banking) θα επικρατήσει, προσφέροντας νέες επιλογές. Μέσω της χρήσης διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), η ανοικτή τραπεζική επιτρέπει στις τράπεζες είτε να μοιράζονται δεδομένα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς όφελος των πελατών, είτε να παρέχουν τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους παρόχους να συγκεντρώνουν δεδομένα από διάφορους λογαριασμούς ή να πραγματοποιούν συναλλαγές εκ μέρους των πελατών τους.

Στα περίπτερα «14» και «15», οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τις ψηφιακές δράσεις που υλο-ποιούν πολλές Περιφέρειες της χώρας (Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλά-δας, Στερεάς Ελλάδας) καθώς και Πανεπιστήμια όπως το ΑΠΘ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και να γνωρί-σουν ομάδες καινοτομίας και έρευνας από τα εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα και να παρακολουθήσουν συζητήσεις για τις σύγχρονες έξυπνες πόλεις και τις εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Σημαντικοί εκθέτες από τον κλάδο της τεχνολογίας, όπως η SYNAPSECOM, INFOTEAM, CARD-LINK, CHECKPOINT, EXALCO κ.α., έκαναν τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους στον ειδικά διαμορφω-μένο χώρο. Παράλληλα, στη σκηνή του Περιπτέρου «15» πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Στο περίπτερο «13» υπήρχαν συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι εκθέτες και οι χρυσοί χορηγοί της έκθεσης (Intracom-Telecom, Cisco, Quest Group και IBM). Eκεί, όσοι περιηγήθηκαν, πήραν μια γεύση από σύγχρο-να Data Centers, εξελιγμένες συσκευές τεχνολογίας, και από ψηφιακές υπηρεσίες και λύσεις που βασίζο-νται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στη διάρκεια του διημέρου της BEYOND διοργανώθηκαν σημαντικά γεγονότα όπως το ΙΝΝΟVEIT - EIT Open Day Greece – «From Innovation to Impact – Powering the Future of Europe», όπου συζητήθηκαν λύσεις για την επισιτιστική επάρκεια και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, το Technology Forum όπου διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές παρουσίασαν τεχνολογίες αιχμής που θα μπο-ρούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι θεματικές αφορούσαν επεξεργασία εικόνας και βίντεο, οπτικές αναλυτικές τεχνικές, προηγμένες υπηρεσί-ες βασισμένες σε δορυφορική ανίχνευση, fintech και επιχειρηματικότητα κ.α. Επίσης, διεξήχθη το Safe

Thessaloniki με εκπροσώπους της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κε-ντρικής Διοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα και των Εθελοντικών Οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτε-ρικό, οι οποίοι συζήτησαν για την Πολιτική Προστασία και τη συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών και τέ-λος έλαβε χώρα το διεθνές πρόγραμμα Metalogues με στόχο την προώθηση της Διευρυμένης Πραγματι-κότητας (ΧR), μέσω διαδραστικών workshops.

Ακόμη, στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε γκαλά στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» με ομι-λητές την Tiffany Norwood, η οποία ανακηρύχθηκε επιχειρηματίας της χρονιάς για το 2022 από το Πανε-πιστήμιο Cornell στην Αμερική και τον Δημήτρη Μπατζή, Head of Greece, Cyprus & Malta της Schroders, ο οποίος μίλησε για τη νέα επενδυτική εποχή και «το νόμισμα του ψηφιακού μέλλοντος», όπως χαρακτήρι-σε τα data.

H αποτίμηση, σύμφωνα με τους συνδιοργανωτές – ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers (IDGC) - ήταν ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα παράγει τεχνογνωσία και η έκθεση μπορεί να εξελιχθεί στη σπουδαιότερη εκδήλωση της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά στις ψηφια-κές τεχνολογίες. Η έκθεση ολοκληρώθηκε το Σάββατο 1η Οκτωβρίου, ενώ η επόμενη BEYOND αναμένεται να γίνει τον Μάϊο.

Ο κ. Τάσος Τζήκας, Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO σημείωσε: «Η φετινή 2η BEYOND ξεπέρασε τις προσδοκί-ες μας και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ευρώπη. Η καινοτομία έχει βρει στο οικοσύστημα της BEYOND το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης και η μεγάλη επισκεψιμότητά της, καθώς και η σημαντική αύξηση των εκθετών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει σταδιακά μια κορυφαία έκθεση πληροφορικής».

Ο κ. Βαγγέλης Χαραλάμπους, Managing Director της “Be Best” δήλωσε: «Η έκθεση BEYOND πραγματο-ποιήθηκε για άλλη μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη μετρώντας επιτυχίες και θέτοντας καίριες βάσεις ώστε να γίνει θεσμός. Μία εμπορική έκθεση πρότυπο με την τεχνολογία και την καινοτομία στο επίκεντρο καθώς και τα πολλαπλά πεδία εφαρμογής τους. Η BEYOND φιλοξένησε πολυάριθμες startups, εταιρείες τεχνολο-γίας καθώς και ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που πλαισιωνόταν από διακεκριμένους εισηγητές, επιστήμονες, stakeholders, εκπροσώπους δημοσίων φορέων αλλά και στελέχη σημαντικών εταιρειών του χώρου. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε και να προωθούμε παρόμοιες δράσεις και φυσικά να μετράμε την επιτυχία σε αριθμούς, καθώς αυτοί είναι που καθορίζουν το μέλλον. Εμείς στη BEYOND δεσμευόμαστε να σχεδιάσουμε ήδη από σήμερα το επόμενο βήμα για μία έκθεση ακόμη πιο διευρυμένη που θα αγγίζει ο-λιστικά τον κόσμο των νέων τεχνολογιών, αποδεικνύοντας πως η χώρα μας παράγει τεχνογνωσία και ο-φείλει να βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου. Ραντεβού στη 3η Διοργάνωση BEYOND στις 18 - 20 Μαΐου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Μιχάλης Στάγκος, συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers σημείωσε: H BEYOND μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. H φετινή έκθεση σε σχέση με την πρώτη, που διοργανώθηκε πέρυσι, πραγματοποίησε ένα ποσοτικό άλμα από πλευράς συμμετοχών και ένα ποιοτικό άλμα από πλευ-ράς επιπέδου συζητήσεων στο πλαίσιο των παράλληλων συνεδρίων που έγιναν.

Φιλοσοφία της έκθεσης είναι να έρθουν κοντά οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κέντρα ανά-πτυξης και έρευνας και η δημόσια διοίκηση, ώστε να υπάρξει η αλληλεπίδραση που είναι απαραίτητη προκειμένου οι τεχνολογικές εξελίξεις να μετουσιωθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος όλων. Η τεχνολογία για την τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, στόχος είναι τα οφέλη της τεχνολογίας να γίνουν κτήμα όλων των πολιτών. Στόχος τον Μάιο είναι η περαιτέρω διεθνοποίηση της έκθεσης».


Χορηγοί και υποστηρικτές της BEYOND:
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: INTRACOM TELECOM, CISCO, QUEST GROUP, IBM
ΧΟΡΗΓΟΙ: IANIC, INFOTEAM SOFTWARE, COOLBLOCK, APIFON, LANCOM, PERFORMANCE, INTTRUST, DELOITTE
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΕΕ, HETiA, SAMSUNG, CHECK POINT, CISCO NETWORKING ACADEMY, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, GLOBI SMART, INFOQUEST TECHNOLOGIES, UNI SYSTEMS