Τύπος 1 στεγασμένος 35 €/τμ

Διατίθεται στεγασμένος χώρος σε τέντα, χωρίς εξοπλισμό (ίχνος εδάφους) συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθαριότητας.

Τύπος 2 δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) 19 €/τμ

Περιλαμβάνει διαχωριστικά, μετόπη με την υπογραφή του εκθέτη, αριθμό stand, ένα γραφείο, τρεις καρέκλες, μια πρίζα, φωτισμός.

Υπαίθριος χώρος 20 €/τμ

Διατίθεται υπαίθριος χώρος χωρίς εξοπλισμό (ίχνος εδάφους) συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθαριότητας.

Υπαίθριος χώρος με τέντα 9τμ 550 €

Διαστάσεις τέντας 3x3, περιλαμβάνει και βασικό εκθεσιακό
εξοπλισμό

Δικαίωμα εγγραφής 50 €

Περιλαμβάνει καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο

Γενική κάτοψη