Η ΔΕΘ και η γενική Έκθεση


συνδέει ανθρώπους – επιχειρήσεις – πολιτισμούς!

Η συνεισφορά της ΔΕΘ-HELEXPO δεν αποτυπώνεται μόνο στις εκθεσιακές επιδόσεις της, αλλά έχει μεγάλη σχέση και με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει μόνιμο συμπαραστάτη και αρωγό τη ΔΕΘ-HELEXPO όχι μόνο στο επίπεδο των εκθέσεων, αλλά και του πλήθους των επενδυτικών και εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο ή στο περιθώριο των εκθεσιακών διοργανώσεων.

Παράλληλα, χρόνο με τον χρόνο ο εθνικός εκθεσιακός φορέας γίνεται το «όχημα» για όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν την υλοποίηση εξωστρεφών δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται προφανές πως η ΔΕΘ-HELEXPO που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι αυτή που ανοίγει τον διεθνή βηματισμό της, διευρύνει την εξωστρέφεια της, προσελκύει την καινοτομία και την πρωτοπορία, θωρακίζει την βιωσιμότητα της και προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία σε όλη τη χώρα.

Ένα από τα κυρίαρχα «οχήματα» της εξωστρέφειας της ΔΕΘ-HELEXPO είναι η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος στην 82η διοργάνωση της είναι πιο ώριμη και ολοκληρωμένη από ποτέ.