Η Κτηνοτροφία ως μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας


Το θέμα παρουσιάζει τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και πρακτικό ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα και την Κτηνοτροφία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και την αποτελεσματικότερη συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της Εθνικής Οικονομίας και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, μέσω της εξασφάλισης της απασχόλησης και της παραγωγής  ζωοκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων  ποιότητας.


ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΘ – HELEXPO & Ε.Ζ.Ε