ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Βασίλης Σπύρου
Τηλ.: 2310 291 101
Fax: 2310 291 551
Email: zootechnia@helexpo.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλ.: 2310 291 545
Fax: 2310 291 551
Email: agro1@helexpo.gr