Αυγοπαραγωγός ορνιθοτροφία

Εργαστήρι Ζωοτεχνίας του Τµήµατος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αυγοπαραγωγός ορνιθοτροφία αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους της εγχώριας κτηνοτροφίας µε συνεχή εξέλιξη τόσο στον τοµέα του κτηνοτροφικού εξοπλισµού, όσο και της εφαρµοσµένης διατροφής. 
Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και το Εργαστήριο ∆ιατροφής του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανενεπιστηµίου Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της HELEXPO, θα αναδείξουν το ελληνικό αυγό µέσα από την µακρόχρονη ερευνητική τους εµπειρία στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων αυγού και στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών εκτροφής.
Σε συνεργασία µε την εταιρεία ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., που πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά στην κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, θα παρουσιαστεί µια νέα ολοκληρωµένη πρόταση ορνιθώνα, δυναµικότητας 300 ορνίθων, ο οποίος βασιζόµενος στη λογική κατασκευών LEGO, µπορεί να επεκταθεί σε απεριόριστο µέγεθος. Η κατασκευή αυτή, θα ενσωµατώνει όλη την σύγχρονη τεχνολογία εκτροφής σε συνδυασµό µε ελάχιστο λειτουργικό κόστος.