Η πληρέστερη αγορά για την κτηνοτροφία - πτηνοτροφία


Η Zootechnia είναι η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον τομέα της κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Διοργανώνεται ανά διετία από το 1999 μετά την απόσπασή της από τον κλαδική έκθεση AGROTICA και φιλοξενεί τα σημαντικότερα είδη παραγωγικών ζώων, μηχανημάτων, εφοδίων και υπηρεσιών. Στόχος της οργάνωσης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης αγοράς για την κτηνοτροφία, όπου εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου αλλά και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, όσο και στο ευρύ κοινό με σκοπό την ενημέρωση, τη διεύρυνση εμπορικών επαφών και την αναζήτηση νέων αγορών.

Το εκθεσιακό γεγονός πλαισιώνουν ποικίλες παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις με προεξέχουσες το PET FESTIVAL – έκθεση ζώων συντροφιάς και ζωοφιλίας  και το Σαλόνι Αλόγου – αφιέρωμα σε φυλές αλόγων, στις οποίες συμμετέχουν εκθέτες του αντίστοιχου αντικειμένου και προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον του κοινού.