Γιατί να συμμετέχω


 • Είναι η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση του κλάδου της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
   
 • Προβάλλει όλα τα σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων, μηχανημάτων και υπηρεσιών.
   
 • Παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και συμβάλλει στο άνοιγμα νέων αγορών.
   
 • Προσφέρει αξιόπιστο πρόγραμμα φιλοξενίας σε ξένους αγοραστές για προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκθέτες (hosted buyers programme).
   
 • Διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με συνέδρια και ημερίδες υψηλού επιπέδου.
   
 • Προβάλλεται μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης, εντός και εκτός Ελλάδας.