ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διακηρύξεις

Διακηρύξεις

 

 

09
Φεβ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 20.02.2018 και ώρα 14:00, ΔΕΘ - HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Πρωτοκόλλου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα τρία έτη, ήτοι τα δύο έτη από 01.03.2018 έως 28.02.2020...

07
Φεβ

Διάρκεια του έργου: 12 μήνες.
Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%. Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον...