ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διακηρύξεις

Διακηρύξεις

 

 

11
Αυγ

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά την παραχώρηση των χώρων για την πραγματοποίηση του θεματικού πάρκου «ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ» εντός του χρονικού διαστήματος 09.12.2017 έως 07.01.2018 και σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης θα αφορά την παραχώρηση των χώρων για την πραγματοποίηση του...