Πολιτική για την Ποιότητα | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Πολιτική για την Ποιότητα

Η ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε., με εμπειρία 80 ετών στον τομέα της οργάνωσης εκθέσεων στο γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στην Ελληνική Αγορά της εκθεσιακής και συνεδριακής βιομηχανίας.


Οι ευρύτεροι σκοποί της ΔΕΘ - HELEXPO, συνοψίζονται στα εξής:

  • να βοηθήσει τις επιχειρήσεις – πελάτες της να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν τις δομικές αλλαγές του κλάδου τους, να αναπτύξουν προσανατολισμό και διασυνδέσεις προς τη διεθνή αγορά και να απορροφήσουν νέες τεχνολογικές και σχεδιαστικές γνώσεις.
  • να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα ως ένα Διεθνές Περιφερειακό Εκθεσιακό Κέντρο.
  • να αξιοποιήσει τους γεωγραφικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς της Θεσσαλονίκης με τις γύρω χώρες προκειμένου να καταστήσει τις εκθέσεις της ελκυστικές σε εκθέτες και επισκέπτες από τις χώρες αυτές.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της  η ΔΕΘ - HELEXPO ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO δεσμεύεται να:

  • Τηρεί πιστά το νομοθετικό πλαίσιο που άπτεται των δραστηριοτήτων της.
  • Αναπτύσσει και να διατηρεί άριστη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.
  • Εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους.
  • Τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της.
  • Παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων/ δεικτών.

 


Κ. ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος