ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Επίπεδο E
Επίπεδο E
Βελλίδης 20
Βελλίδης
Βελλίδης 19
Βελλίδης
Γερμανός 10
Γερμανός
Γερμανός 9
Γερμανός
Γερμανός 8
Γερμανός
Γερμανός 7
Γερμανός
Γερμανός 6
Γερμανός
Γερμανός 5
Γερμανός
Γερμανός 4
Γερμανός
Γερμανός 3
Γερμανός
Βελλίδης 18
Βελλίδης
Βελλίδης 17
Βελλίδης
Βελλίδης 16
Βελλίδης
Βελλίδης 15
Βελλίδης
Βελλίδης 14
Βελλίδης
Βελλίδης 13
Βελλίδης
Βελλίδης 12
Βελλίδης
Βελλίδης 11
Βελλίδης
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Υπαίθριοι Χώροι 16
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 15
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 14
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 13
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 12
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 11
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 10
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 9
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 8
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 7
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 6
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 5
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 4
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 3
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 2
Υπαίθριοι Χώροι
Υπαίθριοι Χώροι 1
Υπαίθριοι Χώροι
Πύλες 3
Πύλες
Πύλες 2
Πύλες
Πύλες 1
Πύλες
Εκθεσιακοί Χώροι 12
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 11
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 10
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 9
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 8
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 7
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 6
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 5
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 4
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 3
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 2
Περίπτερα
Εκθεσιακοί Χώροι 1
Περίπτερα
Ριάδης 8
Ριάδης
Ριάδης 7
Ριάδης
Ριάδης 6
Ριάδης
Ριάδης 5
Ριάδης
Ριάδης 4
Ριάδης
Ριάδης 3
Ριάδης
Ριάδης 2
Ριάδης
Ριάδης 1
Ριάδης
Γερμανός 2
Γερμανός
Γερμανός 1
Γερμανός
Βελλίδης 10
Βελλίδης
Βελλίδης 9
Βελλίδης
Βελλίδης 8
Βελλίδης
Βελλίδης 7
Βελλίδης
Βελλίδης 6
Βελλίδης
Βελλίδης 5
Βελλίδης
Βελλίδης 4
Βελλίδης
Βελλίδης 3
Βελλίδης
Βελλίδης 2
Βελλίδης
Βελλίδης 1
Βελλίδης
Γενική 3
Γενικές Θεσσαλονίκη
Γενική 2
Γενικές Θεσσαλονίκη
Γενική 1
Γενικές Θεσσαλονίκη
Χώρος 1
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 2
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 4
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 3
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 5
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 6
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 7
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 8
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 9
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 10
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 11
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 12
Εκθεσιακοί Χώροι
Χώρος 13
Εκθεσιακοί Χώροι
Επίπεδο E - Hall 3
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 3
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 4
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 2
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 2
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 1
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Hall 1
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Foyer
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Foyer
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Foyer
Επίπεδο E
Επίπεδο E - Foyer
Επίπεδο E
Επίπεδο D
Επίπεδο D
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο C
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Επίπεδο B
Ανελκυστήρας 2
Γενικές Μαρούσι
Εσωτερικές σκάλες
Γενικές Μαρούσι
Ανελκυστήρας 1
Γενικές Μαρούσι
Εξωτερική 3
Γενικές Μαρούσι
Εξωτερική 1
Γενικές Μαρούσι
Εξωτερική 2
Γενικές Μαρούσι