ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διακηρύξεις

Διακηρύξεις

 

 

18
Μάιος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 30.05.2018 και ώρα 12:00, ΔΕΘ - HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Πρωτοκόλλου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο κατ’ ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ ευρώ, πλέον ΦΠΑ...