ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

    Είστε εδώ

Περίπτερο 1

Thessaloniki

Περίπτερο 1

 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Πληροφορίες: Τμήμα Παραχώρησης Χώρων     Τηλ.: 2310291151, 2310291572, fax: 2310291674